برنامه نویسی, شبیه سازی, کد نویسی, متلب, سی, سی پلاس پلاس, فرترن, پایتون, جاوا, دلفی, پاسکال

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
کد متلب حل معادله حرارت یک بعدی با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو 7,000 تومان
کد متلب رسم جدول راث هرویتز 7,000 تومان
کد متلب نمایش زوایای حرکت پاندول نامیرای دوبل 5,000 تومان
کد متلب کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از تغییر تعداد قطب ها 5,000 تومان
شبیه سازی توربین بادی PMSG متصل به شبکه در سیمولینک نرم افزار متلب 20,000 تومان
کد متلب بهینه سازی تابع هدف با استفاده از روش نیوتن رافسون 5,000 تومان
کد متلب بهینه سازی تابع هدف با استفاده از روش سکانت 5,000 تومان
کد متلب رسم سری فوریه مثلثاتی 1,500 تومان
کد متلب اجرای بازی شطرنج 50,000 تومان
کد متلب حذف نویز از سیگنال دارای نویز 5,000 تومان
کد متلب الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (Firefly Optimization Algorithm) 25,000 تومان
کد متلب مقایسه عملکرد فیلتر های پایین گذر باترورث و چبیشف در فیلتر کردن یک سیگنال آنالوگ 7,000 تومان
کد متلب فیلتر کردن یک سیگنال آنالوگ با استفاده از فیلتر باترورث پایین گذر مرتبه سوم 7,000 تومان
کد متلب انجام تجزیه LU ماتریس A 3,000 تومان
شبیه سازی مبدل بوست (Boost) در نرم افزار PSCAD 10,000 تومان
کد متلب رسم سری فوریه موج دندان اره ای و مشاهده پدیده گیبس 4,000 تومان
کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین 2 تا 10000 3,000 تومان
کد متلب پیدا کردن اعداد اول مرسن بین 1 تا 10000 3,000 تومان
کد سی پلاس پلاس محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) 5,000 تومان
کد متلب رسم منحنی های گشتاور و جریان استاتور و ضریب توان استاتور و بازده بر حسب لغزش ماشین القایی 10,000 تومان
شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب 20,000 تومان
شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب 20,000 تومان
کد متلب رسم نمودار میله ای احتمال مجموع اعداد رو شده در پرتاب دو تاس 5,000 تومان
کد پایتون روش رانگ کوتا مرتبه 4 5,000 تومان
کد متلب رسم پاسخ فرکانسی سیستم مرتبه دوم 2,500 تومان
کد متلب رسم پاسخ فرکانسی سیستم مرتبه اول 2,500 تومان
کد متلب حل و رسم پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسی 5,000 تومان
کد متلب حل مسئله دو جسمی اینرسی با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ ﻓﻠﺒﺮگ مرتبه 4 7,000 تومان
کد سی پلاس پلاس رسم صفحه شطرنج 5,000 تومان
کد سی پلاس پلاس محاسبه مساحت مستطیل 5,000 تومان
کد سی پلاس پلاس مرتب سازی حبابی اعداد 5,000 تومان
کد سی پلاس پلاس تبدیل اعداد دسیمال به اعداد باینری 5,000 تومان
کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچی 5,000 تومان
کد پایتون حل مسئله هشت وزیر با استفاده از روش Backtracking 5,000 تومان
کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلد 10,000 تومان
شبیه سازی اینورتر سه فاز با ساختار خازن شناور (flc) 10,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار گوس - سایدل 5,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش تکرار ژاکوبی 5,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از روش مزدوج گرادیان 5,000 تومان
کد متلب جواب معادله پواسن در دو بعد با استفاده از الگوریتم تجزیه چولسکی 5,000 تومان
شبیه سازی یکسوساز تریستوری با چهار ترانسفورماتور شیفت فاز در سیمولینک نرم افزار متلب 10,000 تومان
کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش 3,000 تومان
کد متلب شبیه سازی برخورد توپ به سطح زمین و برگشت آن از سطح زمین 4,000 تومان
کد فرترن بهینه سازی به روش گلدن سکشن 5,000 تومان
کد متلب انجام پخش بار به روش گوس-سایدل و نیوتن-رافسون برای سیستم قدرت 3 شینه 15,000 تومان
کد متلب شبیه سازی حرکت هارمونیک پاندول های کوپل شده با فنر 7,000 تومان
کد متلب رسم مثلث Sierpinski به وسیله رسم نقاط تکراری 5,000 تومان
شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار متلب 25,000 تومان
کد متلب حل مسئله پرتابه با مقاومت هوای صفر 5,000 تومان
کد متلب خوشه بندی اطلاعات با استفاده از الگوریتم PSO به همراه مقاله راهنما 10,000 تومان
کد متلب تشکیل ماتریس امپدانس و ادمیتانس شبکه 15,000 تومان
فایل اکسل محاسبه معکوس و ترانهاده و دترمینان ماتریس 2,000 تومان
شبیه سازی اینورتر شبه منبع امپدانسی (Quasi-Z-Source) در سیمولینک نرم افزار متلب 30,000 تومان
کد متلب رسم موج ایستاده 15,000 تومان
کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش صریح اویلر 2,500 تومان
کد متلب حل دستگاه دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول معمولی با استفاده از روش رانگ کوتا 4,000 تومان
کد متلب رسم پتانسیل الکترواستاتیک داخل یک کره رسانا 5,000 تومان
کد متلب حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی با شرایط مرزی دریکله 7,000 تومان
کد متلب تخمین مقدار ویژه غالب و بردار ویژه متناظر آن برای یک ماتریس مربعی با استفاده از روش توانی 5,000 تومان
کد متلب تخمین پاسخ یک مسئله مقدار اولیه با روش اویلر 5,000 تومان
کد متلب انجام رگرسیون چند جمله ای با استفاده از روش حداقل مربعات 5,000 تومان
کد متلب انجام رگرسیون خطی با استفاده از روش حداقل مربعات 5,000 تومان
کد متلب محاسبه ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن 5,000 تومان
کد فرترن انجام ضرب دو ماتریس 5,000 تومان
کد متلب رسم نشان بتمن 2,000 تومان
شبیه سازی پایدار سازی توان راکتیو با استفاده از SVC در سیمولینک متلب 15,000 تومان
کد متلب نمایش امواج در آب سطحی به صورت انیمیشن 7,000 تومان
کد متلب تولید Tetrakaidecahedron کلوین 5,000 تومان
کد متلب رسم پله ها 3,000 تومان
کد متلب محاسبه سریع اعشار عدد پی با روش Gauss-Salamin 2,000 تومان
کد فرترن تشخیص اول بودن یا نبودن یک عدد 3,000 تومان
کد متلب نمایش دیسک دوار به صورت انیمیشن 5,000 تومان
کد متلب رسم درخت فراکتالی 5,000 تومان
کد متلب رسم باکی بال های 12 و 20 و 60 راسی 10,000 تومان
کد متلب مرتب‌سازی حبابی به صورت انیمیشن 5,000 تومان
کد متلب مرتب‌سازی حبابی 2,000 تومان
شبیه سازی مزرعه بادی Offshore همراه با شبکه زیر دریا و HVDC در سیمولینک نرم افزار متلب 30,000 تومان
کد متلب رسم تانژانت تابع در نقطه x0 2,500 تومان
شبیه سازی دشارژ شدن خازن در سیمولینک نرم افزار متلب 2,500 تومان
شبیه سازی میکروتوربین با کنترل سرعت (مدل بدون سنسور) 25,000 تومان
شبیه سازی سیستم فتوولتاییک در حضور باتری با خروجی AC در سیمولینک نرم افزار متلب 25,000 تومان

تعداد صفحه(1):